D17
ZNAČAJ KAMPANJA ZA POVEĆANJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
THE IMPORTANCE OF PUBLIC FORUMS TO INCREASE TRAFFIC SAFETY
Svetlana Čičević, Danijel Stevanović, Aleksandar Trifunović, Aleksandra Janković
Čičević, S., Stevanović, D., Trifunović, A., Janković, A., (2014). Značaj KAMPANJA za povećanje bezbednosti saobraćaja. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Stradanja u drumskom saobraćaju su vodeći uzrok smrti i povreda širom sveta. Svake godine, prema podacima Svetske zdravstvene organitzacije oko 1,2 milioni ljudi pogine, a više miliona je povređeno ili hendikepirano. To je izraženije u zemljama sa niskim i srednjim prosečnim prihodom, odnosno, oko 85% saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom dešava se u slabo i srednje razvijenim državama. U tim sredinama je često i znanje iz oblasti saobraćaja oskudno, što uz, po pravilu, lošu infrastrukturu, povećava rizik od stradanja u saobraćaju. Jedan od načina rešavanja problema slabe edukacije učesnika u saobraćaju jeste organizovanje javnih tribina, kampanja i ostalih edukativnih sadržaja i promovisanje razvoja koordinisanih i integrisanih programa edukacije svih učesnika u saobraćaju sa ciljem unapređivanja i učvršćivanja pozitivnih stavova i ponašanja značajnih za bezbedno učešće u saobraćaju. Značaj edukacije u cilju sticanja znanja i veština, kao i treniranje pozitivnih navika neophodnih za bezbedno učestvovanje u saobraćaju, treba da dopre do svih učesnika u saobraćaju, a posebno do pešaka i biciklista koji ne prolaze nikakve obuke. U radu su prikazani rezultati ankete koja se odnosila na ispitivanje needukovanih učesnika u saobraćaju, kako bi se sadržajima koji se prezentuju na javnim tribinama i u medijima uticalo na promene stavova i ponašanja u saobraćaju.

Ključne reči: javne tribine, edukacija učesnika u saobraćaju, bezbednost saobraćaja

Abstract: The Sufferings of the traffic are the leading cause of death and injury world wide. Every year, nearly 1.2 million people die and millions injured or disabled, mainly in low- and middle -income average countries. About 85 % of lethal road accidents happen in developing and middle-income countries. In those regions, along with poor infrastructure, the knowledge about traffic regulations is also lacking. One way for solving the problem of poor education of road users is to organize public forums, campaigns and other educational content. The purpose of this paper is to promote the development of coordinated and integrated educational programmes of all road users in order to increase traffic safety. The goal paper was to analyze the importance of traffic education in order to acquire knowledge, skills and habits, to improve and strengthen positive attitudes and behaviors important for safe participation in traffic. The results of the survey aimed to examine the nature, characteristics and outcomes of the public forums in the field of traffic that will lead to positive changes in attitudes and behavior in traffic, which would improve traffic safety will be presented.

Keywords: public forums, education of road users, road safety

Rad je izložio/-la: Aleksandar Trifunović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020