D05
TEMELJI UPRAVLJANJA BEZBEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA - DRUŠTVENA ODGOVORNOST I RAZVOJ BIZNISA, STUDIJA SLUČAJA - NIS A.D NOVI SAD
THE BASIS OF TRAFFIC SAFETY - SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS DEVELOPMENT, CASE STUDY - NIS J.S.C. NOVI SAD
Momčilo Matijašević, Milorad Stefanović, Ivana Miljković
Matijašević, M., Stefanović, M., Miljković, I., (2014). TEMELJI UPRAVLJANJA BEZBEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA - DRUŠTVENA ODGOVORNOST I RAZVOJ BIZNISA, STUDIJA SLUČAJA - NIS a.d Novi Sad. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Kompanija NIS a.d. na teritoriji jugoistočne Evrope prepoznatljiva je po najsavremenijem procesu proizvodnje naftnih derivata i modernizovanim prodajnim objektima brenda NIS Petrol. Poslednja karika u lancu snabdevanja naftnim derivatima je distribucija krajnjim korisnicima, gde prevoz obavlja Služba za eksploataciju tehnološkog transporta Bloka Promet, kompanije NIS a.d. U cilju beskompromisne bezbednosti svojih zaposlenih, bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju i bezbednosti poslovnog procesa uspostavljen je jasan sistem korporativne i društvene odgovornosti, saobraćajne kulture, preventivnih aktivnosti i normativnih okvira. Poslovanje je orijentisano na rezultate u koje je pored izmeritelja rada stavljen fokus na opštu bezbednost u prevozu opasnih materija, kvalitet operativne eksploatacije vozila i monitoring reultata modernizacije voznog parka. Poslovni proces SETT je transportni proces koji se odvija na putevima kojima se ravnopravno kreću svi učesnici u saobraćaju i uspeh Službe za eksploataciju tehnološkog transporta je bezbednost svih učesnika u saobraćaju i zaštita životne sredine.

Ključne reči: Distribucija naftnih derivata, bezbednost saobraćaja, bezbednost prevoza opasnog tereta, društvena odgovornost

Abstract: NIS j.s.c. is the company recognizable around South East Europe by the most modern process of oil refining and modern petrol stations named NIS Petrol. The last link in the oil products supply chain is distribution to end users transported by vehicles owned by Technological Transportation Section. In order to uncompromising safety of employees, the safety of other road users and the security of a business process a powerful system of corporate and social responsibility, traffic safety culture, prevention activities and regulatory framework is established. Though business is results-oriented beside the operational indicators process setup is focused on the overall safety of the transport of dangerous goods, the quality of the operational vehicle operating and monitoring of the results of the fleet modernization. Business process of Technological Transportation Section is the transport process placed on roads with all road users and the success of Technological Transportation Section is the safety of all road users and the environment.

Keywords: Supply of petroleum products, traffic safety, safety of transportation of dangerous goods, social responsibility

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020