V17
ANALIZA ČIMBENIKA KOJI UTJEČU NA PAŽNJU VOZAČA U VOŽNJI
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE DRIVER'S ATTENTION WHILE DRIVING
Maja Toš, Ivana Krijan
Toš, M., Krijan, I., (2014). Analiza čimbenika koji utječu na pažnju vozača u vožnji. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Čovjek kao vozač u prometu svojim osjetilima prima obavijesti vezane uz prilike na cesti te uzevši u obzir vozilo i prometne propise određuje način kretanja vozila. Od svih čimbenika koji utječu na sigurnost prometa, utjecaj čimbenika „čovjek“ je najvažniji. Postoje velike razlike u ponašanju čovjeka u različitim situacijama. Sigurnost vozača uvelike ovisi o njegovoj koncentraciji. U radu analizirani su čimbenici koji mogu utjecati na koncentraciju vozača tokom vožnje. Ti utjecaji mogu biti unutar automobila (mobitel, radio, navigacija,...) ili izvan (plakati, reklame,...). Cilj rada je identificiranje čimbenika koji mogu utjecati na pažnju vozača i prijedlozi rješenja kako smanjiti negativne utjecaje na pažnju vozača.

Ključne reči: sigurnost, koncentracija

Abstract: Human being as a driver in traffic with their senses receive information related to the situation on the road and takes into consideration the vehicle and traffic regulations determine way of moving vehicles. Of all the factors that affect traffic safety, impact factor of "man" is the most important. There are major differences in the behavior of humans in different situations. Safety of driver depends largely on its concentration. This paper analyzes the factors that can affect the concentration of the driver while driving. These influences can be inside the car (mobile phone, radio, navigation, ...) or outside (billboards, advertisements, ...). The aim is to identify factors that can affect the driver's attention and suggestions for solutions to reduce negative impacts on drivers' attention.

Keywords: safety, concentracion

Rad je izložio/-la: Maja Toš


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020