G21
ANALIZA TRAJNOSTI I RETROREFLEKSIJE OZNAKA NA KOLNIKU
ANALYSIS OF DURABILITY AND RETRO-REFLECTION MARK ON PAVEMENT
Iva Toš
Toš, I., (2014). Analiza trajnosti i retrorefleksije oznaka na kolniku. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Boje na bazi vode se koriste za bojanje oznaka na kolniku (centralne i krajnje linije)kako bi pružile smjernice za vozače. Oslikane oznake treba obojati povremeno jer se njihova retrorefleksija s vremenom pogoršava. U radu se analizira kako utvrditi opravdanost povećanja vremenskih intervala do ponovnog lakiranja oznaka na kolniku na nekim vrstama prometnica. Trenutno, ne postoje zakonska potrebna za minimalnom retrorefleksijom za oznake na kolniku. Svrha ovog istraživanja je ostvariti sljedeće: (1) pronaći i prikupiti dokumentirane podatke o trajnost obilježavanja kolnika, (2) utvrditi vrstu i troškove opreme potrebne za mjerenja retrorefleksije i uvjete rada opreme (3 ) organizirati, procijeniti i dokumentirati korisne informacije koje su stečene, i (4) dati preporuke temeljene na ocjeni informacija.

Ključne reči: retrorefleksija, kolnik

Abstract: Waterborne paints are used to paint pavement markings (edgelines and centerlines) to provide guidance for motorists. The painted markings need to be repainted periodically as their retroreflectivity deteriorates. In paper is discussed how to determine the feasibility of extending the time intervals of repainting pavement markings on at least some types of roadways. Currently, there are no federal required minimum retrorefelctivity for pavement markings. The purpose of this study is to accomplish the following: (1) to locate and assemble documented information on pavement marking durability; (2) to identify the type and cost of equipment required for retroreflectivity measurements and conditions of operation of the equipment; (3) to organize, evaluate, and document the useful information that is acquired; and (4) to provide recommendations based on the evaluated information.

Keywords: retroreflectivity, pavement

Rad je izložio/-la: Iva Toš


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020