D03
SIGURNOST TRAMVAJSKOG PROMETA U GRADU ZAGREBU
SAFETY OF TRAM TRAFFIC IN THE CITY OF ZAGREB
Goran Radosović
Radosović, G., (2014). Sigurnost tramvajskog prometa u Gradu Zagrebu. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Promet je vrlo složena pojava pri kojoj dolazi do mnogih konfliktnih situacija. Da bi se povećala sigurnost prometa, potrebno je provesti brojne mjere čiji je cilj otklanjanje, odnosno smanjenje opasnosti. U ovom radu analizirane su prometne nesreće u tramvajskom prometu, pomoću podataka prikupljenih iz Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET-a). Obađeni podaci podijelit će se u podređene skupine kako bi se što temeljitije obradilo područje. Cilj rada je dobiti stupnjeve sigurnosti prema čimbenicima koji su obrađeni u radu (čovjek, vozilo, okolina). Određivanjem stupnja sigurnosti moguće je provesti daljnje poboljšanje sigurnosti tramvajskog prometa.

Ključne reči: sigurnost u tramvajskom prometu, zagrebački električni tramvaj, nesreća

Abstract: Traffic is a very complex phenomenon which could result many conflict situations. To increase traffic safety, it is necessary to implement a number of measures aimed at eliminating and reducing danger. In this paper is analyzed traffic accidents in tram traffic, using data collected from Zagreb Electric Tram (ZET). The processed data will be divided to subordinate groups in order to thoroughly processed area. The aim is to obtain the security level to factors that are discussed in this paper (human, vehicle, environment). By determining the level of security it is possible to conduct further improvement the safety of tram traffic.

Keywords: safety in tram traffic, Zagreb Electric Tram, accident

Rad je izložio/-la: Goran Radosović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020