G14
AKTIVNOSTI LOKALNE ZAJEDNICE U IMPLEMENTACIJI MJERA ZA TEHNIČKO REGULISANJE BEZBJEDNOSTI PJEŠAKA U URBANIM SREDINAMA
ACTIVITIES LOCAL COMMUNITIES IN IMPLEMENTATION MEASURES FOR TECHNICAL REGULATION PEDESTRIAN SAFETY IN URBAN AREAS
Osman Lindov, Adnan Omerhodžić, Samir Dzaferovic
Lindov, O., Omerhodžić, A., Dzaferovic, S., (2014). AKTIVNOSTI LOKALNE ZAJEDNICE U IMPLEMENTACIJI MJERA ZA TEHNIČKO REGULISANJE BEZBJEDNOSTI PJEŠAKA U URBANIM SREDINAMA. 9. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Zaječar.
Rezime: Pješaci kao specifična grupa učesnika u saobraćaju ubrajaju se u ranjive učesnike u saobraćaju, kojima treba posvetiti posebnu pažnju sa aspekta bezbjednosti. S obzirom na specifičnost načina njihovog učešća u saobraćaju, aspekt bezbjednosti podrazumijeva obezbjeđenje odgovarajuće saobraćajne infrastrukture. Također nezaobilazan faktor u funkciji bezbjednosti pješaka u urbanim sredinama predstavlja saobraćajna kultura. U ovom radu je predstavljena uloga i značaj lokalne zajednice u funkciji povećanja bezbjednosti pješaka u urbanim sredinama te bezbjedno kretanje pješaka pješačkim stazama. Predstavljena je metodologija izrade eleaborata za bezbjedno kretanje pješaka pješačkim stazama i to na primjeru implementacije na području Grada Sarajeva.

Ključne reči: pješaci, bezbjednost, pješački prelazi

Abstract: Pedestrians as specific group of traffic participants are one of the vulnerable traffic participants, which should be given special attention in terms of safety. Due to specific way of their participation in traffic, safety aspect involves the provision of adequate transport infrastructure. Also unavoidable factor in the function of safety pedestrians in urban areas is traffic culture. In this paper, is presented the role and importance of the local community in function of increasing pedestrians safety in urban areas and safe movement of pedestrians on walking trails. Methodology of making elaborates for safe movement of pedestrians on walking trails is presented on the example of implementation in the area of Sarajevo City.

Keywords: pedestrians, safety, pedestrian crossings

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020